Osebna izkaznica

 

Florjančič tisk d.o.o.

Nad Izviri 28,

2204 Miklavž

Slovenija

 

Telefon: +386 (0)2 62 96 880

Fax: +386 (0)2 62 96 887

e-pošta info@florjancic.si

www.florjancic.si

 

Matična številka: 5828376

Davčna številka: SI55218369

 

Družba je registrirana: št.reg.vložka 1/6827-00 Maribor

Osnovni kapital: 417.293,00 EUR

Direktor: Ivan Florjančič

 

 

 

Dejavnost podjetja obsega:

• tiskarstvo in z njim povezane storitve,

• tiskanje časopisov,

• knjigoveštvo in dodelava,

• proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona,

• posredništvo in trgovina na debelo,

• cestni tovorni prevoz,

• skladiščenje.