FLORJANČIČ TISK

Podjetje Florjančič tisk d.o.o. se od ustanovitve dalje razvija v uspešno in učinkovito tiskarno. Skladno z zahtevami slovenskega in predvsem evropskega trga, smo v podjetju razvili  visoko raven organizacije.

KDO SMO

Podjetje Florjančič tisk d.o.o. je bilo ustanovljena leta 1992.
V register gospodarskih družb pri Okrožnem sodišču v Mariboru je bilo vpisano 13.04.1992.
Podjetje Florjančič tisk d.o.o. se od ustanovitve dalje razvija v uspešno in učinkovito tiskarno.

Skladno z zahtevami slovenskega in predvsem evropskega trga, smo v podjetju razvili  visoko raven organizacije, tehnologije, strojnega parka ter ubrali sodobne prodajne poti.
Florjančič tisk d.o.o. je po obsegu prihodkov in številu zaposlenih, srednje velika tiskarna.

ZAKAJ IZBRATI NAS

  • Visoki standardi
  • Hitra odzivnost
  • Moderna tehnologija

KAJ POČNEMO

S programom izdelave knjig, revij in komercialno  grafiko, obvladujemo  del slovenskega tržišča, svoje usluge pa uspešno prodajamo  na evropskem trgu.

Poslanstvo podjetja Florjančič tisk d.o.o. je v izdelavi kakovostnih proizvodov in storitev, ki zadovoljujejo najzahtevnejše kupce.

Najpomembnejši sestavni del proizvodnega procesa je stalno spremljanje kakovosti na vseh ravneh- fazah proizvodnje. V podjetju zato razvijamo visoko stopnjo samokontrole v proizvodnem procesu.

Predpogoj za kvalitetne izdelke in storitve, je učinkovit proizvodno tehnološki proces in uspešna ter učinkovita oskrba s kvalitetnimi materiali, storitvami in  opremo. Nabavna politika je usmerjena v zagotavljanje sodobne tehnološke opreme in sodobnih materialov. Ob tem pa redno spremljamo in ocenjujemo dobavitelje.

Z  novo tiskarno in novimi vlaganji v opremo in razvoj , se bomo tudi v bodoče trudili ustreči zahtevam, ki jih narekuje sodobni trg.

V prihodnosti načrtujemo  povečanje tržnega deleža na domačem in na tujih trgih, na osnovi dodatne konkurenčnosti in nenehnega iskanja ustreznih rešitev pri zagotavljanju kvalitete in obvladovanju stroškov v družbi.

Podjetje posluje uspešno, s kvalitetnimi proizvodi in storitvami, dnevno spremljamo zadovoljstvo poslovnih partnerjev. To pa zahteva nenehno obvladovanje stroškov, hitro odzivnost na spremembe na trgu in najpomembneje – kvalitetno realizacijo in pravočasna dobavo naročenih izdelkov.

Podjetje je izpostavljeno velikim konkurenčnim pritiskom na trgu. Prav zato nenehno proučujemo potrebe kupcev in iščemo možnosti za ponudbo novih proizvodov in storitev tako, da se prilagajamo njihovim potrebam ter spremljamo vse razvojne trende v panogi.

Zahteve in pričakovanja kupcev so iz leta v leto zahtevnejša. Pričakujejo kvalitetno in konkurenčno ponudbo vseh produktov in storitev.

Prav zaradi tega dajemo velik poudarek prodajnim aktivnostim, z raziskavo in segmentacijo trga, definiranjem ciljnih skupin in ostalimi marketinškimi aktivnostmi.

Kvaliteto svojih izdelkov in storitev nadgrajujemo s prijaznostjo in strokovnostjo prav vseh zaposlenih, na katere smo še posebaj ponosni.

Na osnovi tega kratkega opisa družbe ja povsem jasno, da tiskarna še ni rekla svoje zadnje besede pri produkciji in prodaji svojih izdelkov.

Prava potrditev pa bo prišla na osnovi dobrega dela in skozi nova naročila kupcev.

Tako se bo krepila in rasla skupaj z vami družba Florjančič tisk d.o.o. – družinsko podjetje v pravem  in zelo pozitivnem pomenu besede.

KREATIVA

TISK REVIJ

Responds elegantly to various screen sizes and has been tested to work across devices, from the largest desktops to smartphone.

TISK KATALOGOV

Heli comes with sample content data & one-click import feature to help you get start easily by setting up your site like any demos.

TISK PLAKATOV

Heli is tightly integrated with this popular e-commerce plugin to help you setup a clean and modern shop in no time.

OSTALE TISKOVINE

Heli comes with a comprehensive option panel letting you control every part of the theme freely. It brings the power of a master.